A gyermeket nevelő és vállaló szülők családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében megalkotott, használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény fontosabb feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza.

 

CSOK Használt lakás vásárlására, bővítésre

Felhasználható:

a) használt lakás vásárlása vagy

b) meglévő lakás - a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése (alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése, tetőtér-beépítés, emeletráépítés)

Igénylő lehet:

Meglévő gyermek után: Egyedülálló, Élettársak, Házastársak

Meglévő vagy max 2 jövőben vállalt gyermek után: Fiatal házastársak (egyikőjük nincs 40 éves)

Tulajdonszerzés:

Házastársak és élettársak esetén mindkét fél, de nem előírás az 50-50% (kivéve bővítésnél)

Lakásra vonatkozó előírások:

A lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas és a lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,

d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Vételár:

A vételár nem haladhatja meg a 35 millió forintot és legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Vételár fizetése:

Legfeljebb a vételár 10 %-a lehet készpénz, a többit pénzforgalmi számlára kell utalni.

Mértéke:

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft,

c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft,

d) négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

Egyéb feltételek:

Együttes igénylők esetén - ha e rendelet kivételt nem tesz - a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell

 

 1. magyar állampolgárság (valamint a jogszabályban meghatározottak);
 2. büntetlen előélet vagy mentesülés a felsorolt bűncselekmények vonatkozásában;
 3. köztartozásmentesség;
 4. legalább az egyik igénylőnél fennálló és legalább 180 napja - legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos (lehet EGT részes államban is) társadalombiztosítás (vagy középfokú, felsőfokú tanulmányokat folytat);
 5. az igénylő más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik;
 6. az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának vételárát;
 7. 5 éven belül az igénylőt vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás visszafizetésére jogerősen nem kötelezték;
 8. eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, cég esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;
 9. 10 évig a lakásban életvitelszerű lakás vállalása (igénylő és gyermekei);

 

Bővítés esetén a további feltételek:

 

 1. költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása;
 2. azonos számlakibocsátó esetén, ha a visszaigénylendő Áfa a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a kivitelezési szerződés bemutatása;
 3. a számlák kiállítására a kérelem benyújtását követően kerülhet sor, valamint kibocsátója csak az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalany lehet;
 4. a CSOK utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedély (használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány) bemutatása;
 5. az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie;
 6. bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja;
 7. a családi otthonteremtési kedvezmény nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50 százalékát;

 

Forrás: otthonszemle.hu