Az Eszközkezelő által megvásárolt ingatlan bérlője visszavásárolhatja az ingatlant a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 6. hónap első napjától a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 60. hónap (5. év) utolsó napjáig él.

A visszavásárlási jog gyakorlása címén keletkezett tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati forma szükséges.

Visszavásárlási ár

A visszavásárlási vételár az Eszközkezelő által az ingatlanért fizetett (a törvény alapján meghatározott) vételárnak a jegybanki alapkamattal és az Eszközkezelő esetleges ráfordításaival (illetve a bérlő tartozásaival) növelt összege.

A visszavásárlási vételárat egy összegben, banki átutalás útján kell teljesíteni. A visszavásárlási vételár maradéktalan beérkezését követően az Eszközkezelő, mint eladó kiadja bejegyzési engedélyét a vevő számára a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

Az eljárás költségei

A visszavásárlási jog gyakorlása címén történő tulajdonszerzés földhivatali ügyintézésének díja, valamint az ügyvédi munkadíj a vevőt terheli.

Az illetékekről szóló 1997. évi CXIII. törvény 26. § (1) u) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott visszavásárlási jog érvényesítésével történő lakásvásárlás mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.

Forrás: bajuszugyved.hu